Prosím všechny účastníky porady, aby si dobře přečetli předložené dokumenty, kterými se budou v letošním školním roce řídit. Seznámení s nimi mi všichni stvrdí svým podpisem. V otevřených dokumentech zaznamenejte všechny své návrhy. Jejich konečná podoba bude společným rozhodnutím. 

Děkuji za aktivní zodpovědný přístup

Kamila

Prosím všechny účastníky porady, aby si dobře přečetli předložené dokumenty, kterými se budou v letošním školním roce řídit. Seznámení s nimi mi všichni stvrdí svým podpisem. V otevřených dokumentech zaznamenejte všechny své návrhy. Jejich konečná podoba bude společným rozhodnutím. 

Děkuji za aktivní zodpovědný přístup

Kamila

Přeskočit: Navigace