Přeji hezký den a dobré připojení všem,

pro efektivní nakládání s časem Vám letos znovu posílám k přečtení, připomínkování a schválení základní informace a dokumenty, kterými se budeme řídit v letošním školním roce.

Předpokládám, že se budeme vracet jen k tomu, co budete chtít změnit a ostatní pokládám za akceptovatelné a pro všechny závazné.

Těším se na rok s Vámi

 

Kamila

Prosím všechny účastníky porady, aby si dobře přečetli předložené dokumenty, kterými se budou v letošním školním roce řídit. Seznámení s nimi mi všichni stvrdí svým podpisem. V otevřených dokumentech zaznamenejte všechny své návrhy. Jejich konečná podoba bude společným rozhodnutím. 

Děkuji za aktivní zodpovědný přístup

Kamila

Prosím všechny účastníky porady, aby si dobře přečetli předložené dokumenty, kterými se budou v letošním školním roce řídit. Seznámení s nimi mi všichni stvrdí svým podpisem. V otevřených dokumentech zaznamenejte všechny své návrhy. Jejich konečná podoba bude společným rozhodnutím. 

Děkuji za aktivní zodpovědný přístup

Kamila

Skip Navigation